Podmínky platné v provozovnách péče o tělo od 3.5.2021

Zákazník se musí při vstupu do provozovny prokázat:

 • Potvrzením o negativním PCR testu (platnost 7 dní)
 • Potvrzením o negativním antigenním testu (platnost 72 hodin)
 • Potvrzením o negativním testu provedeném u zaměstnavatele laickou osobou (platnost 72 hodin)
 • Čestným prohlášením osoby nebo zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole (platnost 72 hodin, stačí čestné prohlášení osoby nebo jejího zákonného zástupce)
 • Potvrzení o naočkování 2. dávkou vakcíny - nejdříve však 14 dní poté
 • Potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 (potvrzení a od 1. pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní)
 • Zákazník může podstoupit i preventivní antigenní test určený pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou (pokud vyjde test pozitivní, musí zákazník opustit neprodleně provozovnu)

V OSTATNÍCH PŘÍPADECH NEBUDE ZÁKAZNÍKOVI UMOŽNĚN VSTUP DO PROVOZOVNY

V provozovně může být pouze 1 zákazník a 1 provozovatel
Je nutné dodržovat rozestup 2 metry

POVINNOSTI PROVOZOVATELE:

 • Provozovatel musí vést evidenci zákazníků pro případné epidemiologické šetření
 • Provozovatel musí vyvěsit informační oznámení o omezeních v provozovně
 • Provozovatel musí umístit dezinfekce u často používaných ploch
 • Provozovatel musí zajistit maximální cirkulaci vzduchu
 • Provozovatel musí provádět sebetestování 1x za 7 dní a vést evidenci podle požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR

PROVOZOVATEL POTVRZENÍ NEUCHOVÁVÁ, JEN KONTROLUJE, ŽE ZÁKAZNÍK TOTO POTVRZENÍ MÁ!

  Provozní doba

  Po - Pá

  dle objednávky